Вакансии

Вакансии

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - თბილისი

Дата публикации: 04-10-2019 Последний срок: 11-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

Послать ссылку на Linkedin
Послать CV

სტაჟირება მარკეტინგის დეპარტამენტში

Дата публикации: 08-11-2019 Последний срок: 08-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სარეკლამო კომუნიკაციის, კამპანიების, აქციების, მარკეტინგული პროექტების შექმნა და შესრულება
 • სოციალური მედიისთვის კონტენტის - ბლოგების, პოსტების მომზადება
 • კამპანიის/აქციის რეპორტინგის მომზადება
 • კონკურენტების კვლევა
 • დაგეგმილი კამპანიის/აქციის ფარგლებში სასაჩუქრე მასალის/სარეკლამო მასალის შესყიდვა
 • საჭიროების შემთხვევაში პარტნიორების მოძიება და მოლაპარაკება
 • სხვადასხვა ადმინისტრაციული და საორგანიზაციო სამუშაოების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება/სტუდენტი
 • ინგლისური ენის ცოდნა
 • საოფისე პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება
 • წერის კარგი უნარები [copywrighting]
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
 • კარგი წერილობითი კომუნიკაციის უნარი; [copywrighting]
 • გუნდური მუშაობის უნარი. 
Послать ссылку на Linkedin
Послать CV

ლოჯისტიკის სპეციალისტი

Дата публикации: 05-11-2019 Последний срок: 05-12-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრების გარეგანი იერსახის მოწესრიგება მისოში არსებული სტანდარტების შესაბამისად
 • ახალი ოფისების გახსნისთვის საჭირო სამუშაოების დაგეგმვა და განხორციელება
 • სარემონტო სამუშაოების ორგანიზება, მართვა და მონიტორინგი
 • მწარმოებლების, შემკეთებლების და რეალიზატორების მოძიება, პირობების შეთანხმება და მათთან კონტაქტების დამყარება
 • სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული საკითხების დროულად და ხარისხიანად შესრულება
 • მომწოდებელთა ბაზის შესწავლა, შესყიდვების პროცესების წარმართვა
 • მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობა, ოფისების გარეგან იერსახესთან დაკავშირებული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო ნებართვების აღებისა და ტექნიკური პირობების შეთანხმების მიზნით
 • ლოჯისტიკის განყოფილების მასშტაბით არსებულ პროექტებში ჩართულობა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება
 • ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია საფინანსო/საბანკო სექტორში)
 • საოფისე პროგრამების  ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის და დაძაბულ რეჟიმში მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება, გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
Послать ссылку на Linkedin
Послать CV

სერვის ცენტრის მენეჯერი - მარნეული

Дата публикации: 31-10-2019 Последний срок: 30-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრის მუშაობის ხელმძღვანელობა და ორგანიზება
 • დაქვემდებარებული პერსონალის მართვა, კონტროლი და განვითარება
 • საკრედიტო რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და ანალიზი
 • საოპერაციო რისკების კონტროლი
 • დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში სესხების დამტკიცება
 • სერვის ცენტრის ბიუჯეტის შედგენა და მისი შესრულების კონტროლი
 • სალაროში ფულის მოძრაობის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა, მისოს დოკუმენტაციის ადმინისტრირება, დადგენილ პროცედურებთან/წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
 • სერვის ცენტრის თანამშრომელთა მიერ მისოს შინაგანაწესით გათვალისწინებული შრომითი დისციპლინისა და ქცევის ნორმების დაცვის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნესის/ეკონომიკის სფეროში (სასურველია მაგისტრის ხარისხი)
 • საფინანსო სფეროში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საკრედიტო კუთხით მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
Послать ссылку на Linkedin
Послать CV

სერვის ცენტრის მენეჯერი - თბილისი

Дата публикации: 29-10-2019 Последний срок: 29-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრის მუშაობის ხელმძღვანელობა და ორგანიზება
 • დაქვემდებარებული პერსონალის მართვა, კონტროლი და განვითარება
 • საკრედიტო რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და ანალიზი
 • საოპერაციო რისკების კონტროლი
 • დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში სესხების დამტკიცება
 • სერვის ცენტრის ბიუჯეტის შედგენა და მისი შესრულების კონტროლი
 • სალაროში ფულის მოძრაობის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა, მისოს დოკუმენტაციის ადმინისტრირება, დადგენილ პროცედურებთან/წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
 • სერვის ცენტრის თანამშრომელთა მიერ მისოს შინაგანაწესით გათვალისწინებული შრომითი დისციპლინისა და ქცევის ნორმების დაცვის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნესის/ეკონომიკის სფეროში (სასურველია მაგისტრის ხარისხი)
 • საფინანსო სფეროში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საკრედიტო კუთხით მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
Послать ссылку на Linkedin
Послать CV

ინფორმაციული ტექნოლოგიების უმცროსი სპეციალისტი

Дата публикации: 23-10-2019 Последний срок: 23-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • ქსელში წარმოქმნილი პრობლემების ლოკალიზაცია და აღმოფხვრა
 • ორგანიზაციის თანამშრომლების ტექნიკური მხარდაჭერა
 • ოპერაციული სისტემებისა და სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია პერსონალურ კომპიუტერებზე
 • პერსონალური კომპიუტერების ტექნიკური ზედამხედველობა
 • კომპიუტერული ტექნიკის დაზიანების ლოკალიზაცია და აღმოფხვრა
 • ორგანიზაციის შიდა IP ტელეფონების ინსტალაცია და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა
 • თანამშრომლების კონსულტირება კომპიუტერულ ტექნიკასთან მუშაობის საკითხებზე

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სასურველია უმაღლესი განათლება
 • სასურველია Windows Server 2008/2012 - Active Directory, Domain Controller  -  თან მუშაობის გამოცდილება
 • სასურველია (Mikrotik, Asterisk, Hyper – v , VMware) ცოდნა
 • ოპერაციული სისტემების  ცოდნა
 • აპარატული უზრუნველყოფის ტექნიკური მახასიათებლების, კუნსტრუქციული თავისებურებებისა და ექსპლოატაციის რეჟიმების ცოდნა
 • აპარატული უზრუნველყოფის დაზიანების დიაგნოსტირება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება
 • სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფის ცოდნა
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა და საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა
 • კოლეგიალურობა, გუნდურობა, არაკონფლიქტურობა
 • სწავლის და განვითარების სურვილი
Послать ссылку на Linkedin
Послать CV

AML სპეციალისტი

Дата публикации: 23-10-2019 Последний срок: 23-11-2019

ძირითადი ფუნქცია–მოვალეობები: 

 • მისოს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებისგან მიღებული ინფორმაციის (მათ შორის, კლიენტების საიდენტიფიკაციო მონაცემების, გარიგებების (ოპერაციების) შესახებ ინფორმაციის) გაანალიზება და იდენტიფიკაციის პროცესში ჩართულობა
 • კლიენტების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება და საეჭვოობის შეფასება
 • მისოს მასშტაბით შესრულებული გარიგებების და ტრანზაქციების კონტროლი, მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების (ოპერაციების) გამოვლენა, მონიტორინგს დაქვემდებრებული გარიგებების (ოპერაციების) თაობაზე ანგარიშგების ფორმების შევსება და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის წარდგენა, დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადებში
 • მონიტორინგის პროცესთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ მისოს თანამშრომლების კონსულტაციის გაწევა, მათ შორის, კლიენტის იდენტიფიკაციის და შესწავლის პროცესში და მათ მიერ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის რისკის შეფასებისას
 • სხვა სტრუქტურული ერთეულების მიერ, უკანონო ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის პოლიტიკით დადგენილი წესების დარღვევის აღმოჩენისას, სათანადო რეაგირება
 • საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შედგენაში მონაწილეობის მიღება
 • სხვა ნებისმიერი ფუნქციის შესრულება, რომელიც უკავშირება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობას საკანონმდებლო და მისოს პოლიტიკით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება იურიდიული მიმართულებით
 • ინგლისური ენის ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • სასურველია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის საკანონმდებლო მოთხოვნების  ცოდნა

უნარები: 

 • დეტალებზე ორიენტირებულობა
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
 • კოლეგიალურობა და გუნდური მუშაობის უნარი
 • ახალი ტექნოლოგიების სწრაფი ათვისების უნარი
 • კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი
Послать ссылку на Linkedin
Послать CV

სერვის ცენტრის მენეჯერი - ქუთაისი

Дата публикации: 23-10-2019 Последний срок: 23-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრის მუშაობის ხელმძღვანელობა და ორგანიზება
 • დაქვემდებარებული პერსონალის მართვა, კონტროლი და განვითარება
 • საკრედიტო რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და ანალიზი
 • საოპერაციო რისკების კონტროლი
 • დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში სესხების დამტკიცება
 • სერვის ცენტრის ბიუჯეტის შედგენა და მისი შესრულების კონტროლი
 • სალაროში ფულის მოძრაობის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა, მისოს დოკუმენტაციის ადმინისტრირება, დადგენილ პროცედურებთან/წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
 • სერვის ცენტრის თანამშრომელთა მიერ მისოს შინაგანაწესით გათვალისწინებული შრომითი დისციპლინისა და ქცევის ნორმების დაცვის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის საქმიანობის შესახებ სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნესის/ეკონომიკის სფეროში (სასურველია მაგისტრის ხარისხი)
 • საფინანსო სფეროში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საკრედიტო კუთხით მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
Послать ссылку на Linkedin
Послать CV