ფულადი გზავნილები

მარდი

MBC ტარიფები NBG განაკვეთები
ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
1 USD
1 EUR
ვალუტა
1 USD 2.8555
1 EUR 3.221

ვალუტის კონვერტაცია