CSR სიახლეები

"ემბისი" სამსახურში ველოსიპედით მისვლის დღეს უერთდება

"ემბისი" სამსახურში ველოსიპედით მისვლის დღეს უერთდება

2019-02-08

8 თებერვალი სამსახურში ველოსიპედით მოსვლის დღეა. მსოფლიო ინიციატივას "ემბისი"-ს თანამშრომლებიც შეუერთდნენ.

#სამსახურშიველოსიპედითმისვლისდღე
#ჯანსაღიგარემო
#ჯანსაღიცხოვრებისწესი