სამეთვალყურეო საბჭო

გია პეტრიაშვილი

გია პეტრიაშვილი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, გენერალური დირექტორი

გია პეტრიაშვილი ფლობს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრისა და დოქტორის აკადემიურ ხარისხს თეორიული და მათემატიკური ფიზიკის განხრით. სამეცნიერო კარიერა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში, მეცნიერ-მკვლევარის პოზიციაზე დაიწყო. ასევე, გახლდათ მოწვეული მეცნიერ-თანამშრომელი მოსკოვის ბირთვული კვლევების ინსტიტუტში. გია პეტრიაშვილს, სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალებში, გამოქვეყნებული აქვს რიგი კვლევითი ნაშრომები.  

1993 წელს, გია პეტრიაშვილმა დააფუძნა კომერციული ბანკი - სს "ბაზისბანკი" და გახდა მისი სამეთვალყურეო საბჭოს პირველი თავმჯდომარე. მოგვიანებით, 1998-2012 წლებში კი, იყო ამავე ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

1999 წლიდან, პეტრიაშვილი საქმიანობდა OPIC-ის მიერ დაფინანსებულ საინვესტიციო ფონდში - "კავკასიის ფონდი". 1999-2002 წლებში კი, გახლდათ LLC Caucasus Advisors-ის ("კავკასიის ფონდის" მმართველი კომპანია, ოფისებით ნიუ-იორკში, ბაქოში, თბილისსა და ერევანში) თბილისის ოფისის დირექტორი. 

2002-2005 წლებში, გია პეტრიაშვილი იყო შპს "გასართობი ცენტრი მეიდანი"-ს დამფუძნებელი და მმართველი დირექტორი. 2006-2009 წლებში კი, დააფუძნა და ხელმძღვანელობდა უძრავი ქონების საინვესტიციო კომპანიას -  შპს "სოლო-ლაკი ინვესტორს".

საბანკო სფეროში მრავალწლიანი საქმიანობის შემდეგ - გია პეტრიაშვილმა, პარტნიორებთან ერთად, დააფუძნა სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "მიკრო ბიზნეს კაპიტალი" ("ემბისი") და დაარსების დღიდან, იკავებს გენერალური დირექტორის პოზიციას, ხოლო 2017 წლიდან არის ამავე ორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

გია პეტრიაშვილი