პროდუქცია

კომუნალური და სხვა გადასახადები

კომუნალური და სხვა გადასახადები

MBC ტარიფები NBG განაკვეთები
ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
1 USD
1 EUR
ვალუტა
1 USD 2.7559
1 EUR 3.0907

ვალუტის კონვერტაცია

სესხის ვალუტა

გადაიხადეთ კომუნალური და სხვა გადასახადები "ემ ბი სი"-ს ნებისმიერ ფილიალში იაფად, სწრაფად და მარტივად!

  • კომუნალური მომსახურება
  • ტელევიზია და ინტერნეტი
  • საპატრულო ჯარიმები
  • სი თი პარკის გადახდები
  • სხვა დანარჩენი მომსახურება