კვარტლური ანგარიში

MBC ტარიფები NBG განაკვეთები
ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
1 USD
1 EUR
ვალუტა
1 USD 3.2059
1 EUR 3.756

ვალუტის კონვერტაცია