კვარტლური ანგარიში

MBC ტარიფები NBG განაკვეთები
ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
1 USD
1 EUR
ვალუტა
1 USD 2.9573
1 EUR 3.2796

ვალუტის კონვერტაცია