ვაკანსიები

ვაკანსიები

დაკრედიტების ექსპერტი - მარნეული

გამოქვეყნდა: 24-06-2022 ბოლო ვადა: 24-07-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა /  შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება.
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

საკრედიტო მიმართულების სტაჟიორი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 23-06-2022 ბოლო ვადა: 23-07-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

საკრედიტო მიმართულების სტაჟიორი - თელავი, გურჯაანი, ლაგოდეხი

გამოქვეყნდა: 23-06-2022 ბოლო ვადა: 23-07-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

საკრედიტო მიმართულების სტაჟიორი - მარნეული

გამოქვეყნდა: 23-06-2022 ბოლო ვადა: 23-07-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ბუღალტერი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 22-06-2022 ბოლო ვადა: 23-07-2022

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ყოველდღიური  ოპერაციების  ასახვა ბუღალტრულ სისტემაში;
 • მისოს  სამივლინებო, სამეურნეო, საკანცელარიო და სხვა ხარჯებთან დაკავშირებული ოპერაციების შესრულება;
 • დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანების აღრიცხვა და კონტროლი;
 • საბანკო გადარიცხვების წარმოება;
 • საბანკო ანგარიშების კონტროლი და ტრანზაქციების აღრიცხვის უზრუნველყოფა;
 • საგადასახადო პორტალზე მუშაობა, ზედნადებების და ა/ფ გატარება-კონტროლი;       
 • ინფორმაციის დამუშავება დეკლარირებისათვის. 

პოზიციისთვის საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და უნარები:

 • უმაღლესი განათლება;
 • მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • საფინანსო/საბანკო  სფეროში მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის ცოდნა;
 • საბანკო პროგრამების(ALTA-B6) და კომპიუტერული პროგრამების  ცოდნა და მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება;
 • სასურველია ACCA-ის პირველი და მეორე დონე;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენის ცოდნა.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სალაროს უფროსი - გურჯაანი

გამოქვეყნდა: 21-06-2022 ბოლო ვადა: 21-07-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • სალაროს ოპერაციების მართვის პროცესის ორგანიზება, კონტროლის განხორციელება, პრობლემური საკითხების მართვა - გადაწყვეტა;
 • სალარო ოპერაციების წარმოება;
 • სალაროს გაყიდვების გეგმების შესრულების კონტროლი;
 • საოპერაციო პროდუქტების გაყიდვების ხელშეწყობა და სტიმულირება;
 • თვიური რეპორტინგი საოპერაციო პროდუქტების მიხედვით;
 • სერვის ცენტრის სალაროს ნაღდი ფულის ლიმიტების კონტროლი;
 • ლიმიტების დარღვევის შემთხვევებში მათი აღმოჩენა და ადეკვატური რეაგირება;
 • დღის ბოლოს სალაროს თანამშრომლების ნაშთების შემოწმება;
 •  სისტემატურად სალაროსა და საცავში არსებული ნაშთების საკონტროლო გადათვლა;
 • ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობის ინკასაციის ორგანიზება და განხორციელება;
 • სალაროსა და საცავის გასაღებების, ბეჭდების, მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების შენახვა, მოძრაობის კონტროლი;
 • მეტობა/დანაკლისის აქტების გაფორმება, ნაშთების გასწორების უზრუნველყოფა;
 • სალაროს დღიური საბუთების შემოწმება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ეკონომიკის/ბიზნესის ან შესატყვის დარგებში;
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • აქედან მსგავს პოზიციაზე - მენეჯერული მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია);
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა;
 • ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • დროის მართვის უნარი;
 • კომუნიკაბელური, პუნქტუალური, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ექსპერტი - გურჯაანი

გამოქვეყნდა: 16-06-2022 ბოლო ვადა: 16-07-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა /  შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება.
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - ქუთაისი, სამტრედია

გამოქვეყნდა: 13-06-2022 ბოლო ვადა: 13-07-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება; 
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება; 
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში; 
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება; 
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება;
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება;
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება; 
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში;
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული; 
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ქოლ-ცენტრის ოპერატორი

გამოქვეყნდა: 13-06-2022 ბოლო ვადა: 13-07-2022

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • მისოს ცხელ ხაზზე შემოსულ ზარებზე დროული რეაგირება, პროდუქტებსა და პროცედურებზე უტყუარი ინფორმაციის გაცემა და საჭიროების შემთხვევაში, სწორად გადამისამართება;
 • მისოს ჩატში, ელ-ფოსტასა და Facebook გვერდზე შემოსულ კითხვებზე დროული პასუხი;
 • მომხმარებელთა კმაყოფილების/ლოიალურობის, ასევე მისოს პროდუქტებზე კვლევების წარმოება;
 • მომხმარებელთა მომსახურება კომპანიაში არსებული მომსახურების სტანდარტის შესაბამისად;
 • მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე მუდმივი ზრუნვა და რთულ მომხმარებელთან ეფექტური კომუნიკაციის წარმოება;
 • მისოს საკრედიტო და საოპერაციო პროდუქტების გაყიდვების ზრდაზე ზრუნვა, კლიენტების მოტივირება;
 • მომხმარებელთა პრეტენზიების სწორად დაფიქსირება და შესაბამის პირებთან გაგზავნა;
 • სამუშაო პროგრამაში ინფორმაციის სწორად დაფიქსირება და დავალებების გადამისამართება; 
 • ონლაინ განაცხადების მიღება და შესაბამის ადრესატთან დროული და სწორი გადამისამართება;
 • ონლაინ განაცხადების ბაზების წარმოება;
 • საჭიროების შემთხვევაში გამავალი ზარების განხორციელება;
 • განვითარების მიზნით დაგეგმილ ტრენინგებსა და სემინარებზე დასწრება;
 • ინდივიდუალური და გუნდური მიზნების შესრულება.


პოზიციისთვის საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება;
 • მსგავს პოზიციაზე  მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
 • რუსული ენის სასაუბრო დონეზე ცოდნა;
 • MS office პროგრამების ცოდნა.

უნარ-ჩვევები:

 • გამართული წერისა და მეტყველების, კომუნიკაციის კარგი უნარი;
 • სტრესულ ვითარებაში მუშაობის უნარი;
 • მჭიდრო გრაფიკის პირობებში მუშაობის უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • გაწონასწორებული, დეტალებზე ორიენტირებული, პუნქტუალური;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • კლიენტების დარწმუნების და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

უმცროსი იურისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 08-06-2022 ბოლო ვადა: 04-07-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • მისოს სახელით (მათ შორის პრობლემური კლიენტების მიმართ) სასამართლოში სარჩელების აღძვრა და წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში (სხდომებზე წარმომადგენლობა, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების, ყველა ინსტანციის შესაგებლების, ყველა სახის საჩივრების, განცხადებების და შუამდგომლობების ფორმირება და წარდგენა სასამართლოში);
 • მისოს წინააღმდეგ აღძრულ სარჩელებზე მისოს წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში (სხდომებზე წარმომადგენლობა, შეგებებული სარჩელის, სააპელაციო და საკასაციო საჩივრების, ყველა ინსტანციის შესაგებლების, ყველა სახის საჩივრების, განცხადებების და შუამდგომლობების ფორმირება და წარდგენა სასამართლოში);
 • ვადაგადაცელებული ფულადი ვალდებულებების ამოღების მიზნით, წარმომადგენლობა ნოტარიუსებთან და ნოტარიუსის სააღსრულებო ფურცლის მიღება, დაგირავებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ამოღების მიზნით, შსს მომსახურების სააგენტოში გირავნობის მოწმობების მიღება;, ზემოაღნიშნული და სხვა სააღსრულებო დოკუმენტების საფუძველზე მისოს სასარგებლოდ საასრულებო წარმოების დაწყება და აღსულება, წარმომადგენლობა აღსრულების პროცეში სააღსრულებო ბიუროსთან/კერძო აღმასრულებელთან.
 • სამართლებრივი კუთხით მისოს წარმომადგენლობა ყველა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, მათ შორის სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან, სსიპ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსთან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან, იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან და ნოტარიუსებთან; ასევე მისოს წარმომადგენლობა ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებთან, მათ შორის ქ. თბილისის მერიასთან და მის სამსახურებთან;
 • მისოს სამართლებრივი უზრუნველყოფა მის სასარგებლოდ იპოთეკით/გირავნობით დატვირთული ქონების დასაკუთრების ან/და მისოს მფლობელობაში/საკუთრებაში გადმოცემული უზრუნველყოფის საგნების რეალიზაციის პროცესში.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი იურიდიული განათლება;
 • აუცილებელია ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის ცოდნა;
 • აუცილებელია საფინანსო სექტორისა და მისი მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცოდნა;
 • აუცილებელია სასამართლოსა და სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • სასურველია საფინანსო სექტორში მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • სასურველია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი (ან მასთან გათანაბრებული)  სერთიფიკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის (ან საერთო) სპეციალიზაციით;
 • სასურველია პირადი ავტომობილის და მართვის უფლების ფლობა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების სრულყოფილი ცოდნა.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

1 2