ვაკანსიები

ვაკანსიები

სატელეფონო (ქოლის) გაყიდვების სპეციალისტი

გამოქვეყნდა: 09-08-2022 ბოლო ვადა: 03-09-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • ორგანიზაციის საკრედიტო პროდუქტებისა და პროცესების შესწავლა;
 • პოტენციური მომხმარებლების მოძიება სოციალური ქსელითა და სხვა დისტანციური არხებით.
 • პოტენციურ მომხმარებელთან სატელეფონო კომუნიკაცია და მისოს პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება.
 • სოციალურ ქსელში პროფილი/გვერდი/ჯგუფის შექმნა და მისი აქტიურობის ზრდის უზრუნველყოფა.
 • დისტანციური არხების მიხედვით მოძიებულ კლიენტთა ბაზის წარმოება და განახლება;
 • მომხმარებელის საჭირებოს ანალიზი და მასზე ორიენტირებული შეთავაზების გაკეთება;
 • ყოველთვიური სატელეფონო  გაყიდვების მიმართულების გაყიდვების გეგმის შესრულება.
 • ყოველდღიური ანგარიშის მომზადება მიმდინარე საქმიანობასა და შედეგებზე;
 • დასახული გეგმის შესრულება;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება/დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი;
 • MS Office პროგრამების ცოდნა;
 • მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება გაყიდვების ქოლ-ცენტრში; 

  უნარ-ჩვევები:

 • სოციალური ქსელების მართვისა და მოლაპარაკებების ეფექტურად წარმართვის უნარი;
 • სირთულეებთან გამკლავებისა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული;
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - ზუგდიდი

გამოქვეყნდა: 25-07-2022 ბოლო ვადა: 25-08-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება; 
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება; 
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში; 
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება; 
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება;
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება;
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება; 
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება; 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში;
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული; 
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
   

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - თბილისი, მარნეული

გამოქვეყნდა: 25-07-2022 ბოლო ვადა: 25-08-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება; 
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება; 
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში; 
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება; 
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება;
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება;
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება; 
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება; 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში;
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული; 
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
   

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე (ანაზღაურებადი სტაჟირება) - თბილისი

გამოქვეყნდა: 25-07-2022 ბოლო ვადა: 25-08-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება; 
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება; 
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში; 
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება; 
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება;
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება;
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება; 
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა; 
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული; 
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
   
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ექსპერტი - ზუგდიდი

გამოქვეყნდა: 25-07-2022 ბოლო ვადა: 25-08-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო პროდუქტების გაყიდვების ზრდის ხელშეწყობა, პოტენციური კლიენტების მოზიდვა, გეგმის შესრულების უზრუნველყოფა;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება და დროული დამუშავება; კლიენტისგან მიღებული ინფორმაციის გონივრულობის ფარგლებში გადამოწმება და პროგრამაში სესხის რეგისტრაციის უზრუნველყოფა, დადგენილ პროცედურების/გეგმების შესაბამისად;
 • საკრედიტო კომიტეტზე სასესხო დოკუმენტაციის შიდა ინსტრუქციების და მარეგულირებელ ნორმების შესაბამისად წარდგენა; კომიტეტის გადაწყვეტილების კლიენტისთვის გაცნობა;
 • სასესხო დოკუმენტაციის მოწესრიგება, შენახვა და ელექტრონულად დაარქივება;
 • კლიენტებთან კომუნიკაცია სესხის გადახდის გრაფიკით მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით;
 • საკრედიტო რისკების განყოფილების დავალებით, გაცემული სესხების მონიტორინგის განხორციელება;
 • ვადაგადაცილებული სესხების იდენტიფიკაცია, მართვა და მონიტორინგი; ვადაგადაცილების აღმოფხვრის მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და პრობლემური აქტივების ჯგუფთან თანამშრომლობა;
 • რისკების გეგმის შესრულების უზრუნველყოფა და კონტროლი, საკრედიტო და საოპერაციო რისკების გამოვლენა და ხელმძღვანელის ინფორმირება;
 • კლიენტთა მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა;
 • მისოს სარეკლამო აქტივობის, საინფორმაციო პოლიტიკის განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;
 • არსებული მსესხებლების მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაციის/ცნობების დროულად მიწოდების უზრუნველყოფა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სასურველია უმაღლესი განათლება ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების ან მსგავსი მიმართულებით;
 • სასურველია საფინანსო სფეროში მუშაობის გამოცდილება; საბანკო პროდუქტის ცოდნა; გაყიდვების ტექნიკების ცოდნა;
 • სასურველია - უცხო ენების სასაუბრო დონეზე ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული, თვითკრიტიკული.

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი - ზუგდიდი

გამოქვეყნდა: 19-07-2022 ბოლო ვადა: 18-08-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიის სერვის ცენტრში, საკრედიტო მიმართულების ჯგუფის კოორდინაცია, ყოველდღიური ზედამხედველობა;
 • დაქვემდებარებული დაკრედიტების ექსპერტების მუშაობის ხარისხის შემოწმება. მათი მუშაობის, კომპანიაში არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი;
 • პორტფელში არსებულ მსესხებელთა პერიოდული მონიტორინგი;
 • საკრედიტო პროტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • საკრედიტო პორტფელის ყოველთვიური (კვარტალური, წლიური) გეგმიური მაჩვენებლების შესრულების მართვა;
 • სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმარება და კოორდინაცია;
 • ჯგუფის მიერ ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობის კოორდინაცია, სესხების დაფარვის მონიტორინგი;
 • საკრედიტო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის პერიოდული ანალიზი;
 • ხელმძღვანელობასთან, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, შუამდგომლობების წარდგენა;


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • საფინანსო სექტორში, საკრედიტო მიმართულებით მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება;
 • სასურველია ინგლისურის და რუსული ენების ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი - ზუგდიდი

გამოქვეყნდა: 08-07-2022 ბოლო ვადა: 18-08-2022

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო პროდუქტების გაყიდვების ზრდის ხელშეწყობა, პოტენციური კლიენტების მოზიდვა, გეგმის შესრულების უზრუნველყოფა;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება და დროული დამუშავება; კლიენტისგან მიღებული ინფორმაციის გონივრულობის ფარგლებში გადამოწმება და პროგრამაში სესხის რეგისტრაციის უზრუნველყოფა, დადგენილ პროცედურების/გეგმების შესაბამისად;
 • საკრედიტო კომიტეტზე სასესხო დოკუმენტაციის შიდა ინსტრუქციების და მარეგულირებელ ნორმების შესაბამისად წარდგენა; კომიტეტის გადაწყვეტილების კლიენტისთვის გაცნობა;
 • სასესხო დოკუმენტაციის მოწესრიგება, შენახვა და ელექტრონულად დაარქივება;
 • კლიენტებთან კომუნიკაცია სესხის გადახდის გრაფიკით მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით;
 • საკრედიტო რისკების განყოფილების დავალებით, გაცემული სესხების მონიტორინგის განხორციელება;
 • ვადაგადაცილებული სესხების იდენტიფიკაცია, მართვა და მონიტორინგი; ვადაგადაცილების აღმოფხვრის მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და პრობლემური აქტივების ჯგუფთან თანამშრომლობა;
 • რისკების გეგმის შესრულების უზრუნველყოფა და კონტროლი, საკრედიტო და საოპერაციო რისკების გამოვლენა და ხელმძღვანელის ინფორმირება;
 • კლიენტთა მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფა;
 • მისოს სარეკლამო აქტივობის, საინფორმაციო პოლიტიკის განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება;
 • არსებული მსესხებლების მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაციის/ცნობების დროულად მიწოდების უზრუნველყოფა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების ან მსგავსი მიმართულებით;
 • სასურველია საფინანსო სფეროში მუშაობის გამოცდილება; საბანკო პროდუქტის ცოდნა; გაყიდვების ტექნიკების ცოდნა; 
 • სასურველია - უცხო ენების სასაუბრო დონეზე ცოდნა;
 • ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული, თვითკრიტიკული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით