ვაკანსიები

ვაკანსიები

შიდა აუდიტორი

გამოქვეყნდა: 04-10-2019 ბოლო ვადა: 04-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • დამტკიცებული გეგმის და პროგრამის ფარგლებში აუდიტის პროცესში მონაწილეობა
 • კომპანიის შიდა რეგულაციებით დადგენილი წესების სრულყოფილი და კორექტული დაცვის ანალიზი/კონტროლი
 • კომპანიაში არსებული პროცესების გამართულობის/ეფექტიანობის ანალიზი და შეფასება
 • კომპანიის ქვედანაყოფებში შიდა კონტროლის მიდგომების დაცვაზე ზედამხედველობა
 • საკრედიტო პორთფელის ანალიზი და რისკების მართვის შეფასება
 • კომპანიის ბალანსზე არსებული ქონების სისრულისა და სიმრთელის დაცვის კონტროლი
 • ნაკლოვანებების აღმოფხვრისთვის, რისკების შემცირებისთვის და პროცესების გაუმჯობესებისკენ მიმართული რეკომენდაციების მომზადება
 • რეკომენდაციების შესრულების ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება
 • შესრულებული სამუშაოების შესახებ სათანადო ფორმის აქტების, ანგარიშების, საექსპერტო დასკვნების შედგენა
 • სხვა განყოფილებებთან ეფექტური ურთიერთობის კოორდინირება
 • პროფესიონალური დონის ამაღლება (სემინარებზე დასწრება, კომპანიის სიახლეების გაცნობა და ა.შ.)

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • საფინანსო სექტორში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიამი გამოცდილება (აუდიტის, საკრედიტო, ფინანსური ანალიის, ანგარიშგების ან რისკების მიმართულებით)
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • ინგლისური ენის ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • მიზანდასახულობა, პროფესიული განვითარების სურვილი
 • ორგანიზებულობა, სამუშაო მიზნების სწორად განსაზღვრის და დროის ეფექტურად მართვის უნარი
 • დეტალებზე, ხარისხზე და შედეგზე ორიენტირება
 • კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის უნარი
 • კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 • სწრაფად ათვისების უნარი
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

საოპერაციო პროდუქტების გაყიდვების მენეჯერი

გამოქვეყნდა: 18-09-2019 ბოლო ვადა: 18-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • საოპერაციო პროდუქტების (ფულადი გზავნილები, კონვერტაციები, ონლაინ სერვისები და სხვა) გაყიდვების სტრატეგიის შემუშავება, დანერგვა და კონტროლი
 • ბაზარზე არსებული მოთხოვნილებების გათვალისწინებით, ახალი პროდუქტების შექმნისა და განვითარების ინიცირება
 • გაყიდვების გეგმების შემუშავება
 • გაყიდვების ყოველდღიური ზედამხედველობა, პროცესის ანალიზი და პროგნოზირება
 • გაყიდვებისთვის შესაბამისი პროცედურების შემუშავება და დანერგვა
 • მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება
 • მარკეტინგული ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასება
 • ჯვარედინი გაყიდვების ტენდენციების მუდმივი ანალიზი
 • მიზნობრივი ბაზრის კვლევა
 • პოტენციური და არსებული კლიენტების მონაცემთა ბაზაზე მუშაობა, მისი მუდმივი განახლება და მონიტორინგი
 • პერიოდული ტრეინინგების ჩატარება საოპერაციო პროდუქტების მახასიათებლებისა და გაყიდვების მიმართულებით
 • გაყიდვების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნესის/ეკონომიკის სფეროში (სასურველია მაგისტრის ხარისხი)
 • საფინანსო სფეროში, გაყიდვების კუთხით (საცალო/საოპერაციო პროდუქტები) მუშაობის  მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება, აქედან მენეჯერულ პოზიციაზე - 2 წლიანი გამოცდილება
 • ინგლისური და რუსული ენების კარგად ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კარგად ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი, თბილისი

გამოქვეყნდა: 27-09-2019 ბოლო ვადა: 27-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული

დაინტერესებულ კანდიდატებს, გთხოვთ, ეწვიოთ მითითებულ ბმულს: https://bit.ly/2Kf8oKJ და შესაბამისი ვაკანსიის გვერდზე ატვირთოთ თქვენი რეზიუმე/CV ან LinkedIn-ის URL ბმული.

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი / თბილისი

გამოქვეყნდა: 04-10-2019 ბოლო ვადა: 04-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი, რუსთავი

გამოქვეყნდა: 02-10-2019 ბოლო ვადა: 02-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი, გურჯაანი

გამოქვეყნდა: 04-10-2019 ბოლო ვადა: 04-11-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით