ვაკანსიები

ვაკანსიები

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 04-07-2019 ბოლო ვადა: 04-08-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - ბათუმი

გამოქვეყნდა: 04-07-2019 ბოლო ვადა: 04-08-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - გურჯაანი

გამოქვეყნდა: 04-07-2019 ბოლო ვადა: 04-08-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - ქუთაისი

გამოქვეყნდა: 04-07-2019 ბოლო ვადა: 04-08-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - გორი

გამოქვეყნდა: 04-07-2019 ბოლო ვადა: 04-08-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სისტემური ადმინისტრატორი

გამოქვეყნდა: 18-06-2019 ბოლო ვადა: 18-07-2019

ძირითადი საპასუხისმგებლო მოვალეობები და ფუნქციები:

 • ცენტრალურ და სარეზერვო დატაცენტრებში არსებული სერვერების და სერვისების მომსახურება, ფიზიკური დაზიანების შემთხვევაში დროული რეაგირება
 • სხვადასხვა მწარმოებლის სერვერული აპარატურის აწყობა, განთავსება და მომსახურება
 • სერვერების, სერვისების, ქსელის და სხვა კრიტიკული კომპონენტების მონიტორინგის სისტემების ინსტალაცია, ადმინისტრირება, განახლება და მართვა
 • სისტემებზე სერვის პაკების და განახლებების ინსტალაცია, სისტემების სტაბილური მუშაობის უზრუნველსაყოფად
 • ვირტუალურ გარემოში პროცესორის დატვირთვების განაწილება, დისკების, ოპერატიული მეხსიერების და რეზერვირების სისტემების განაწილება
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში შესყიდვების პროცესში მონაწილეობის მიღება
 • მომხმარებელთა უფლებრივი და ფუნქციური ჯგუფების შექმნა და უფლებების განსაზღვრა
 • Domain Controller-ის კონფიგურაცია, მართვა და ტექნიკური მომსახურება
 • ელექტრონული საფოსტო სისტემის Zimbra - ს ინსტალაცია, ადმინისტრირება, განახლება და მართვა
 • მომხმარებელთა საფოსტო ჯგუფების შექმნა/მოდიფიკაცია/წაშლა
 • სერვერის ლოგების ყოველდღიური კონტროლი და ანალიზი
 • სერვერებსა და მომხმარებლის კომპიუტერებზე ანტივირუსული დაცვის სისტემის ინსტალაცია, ადმინისტრირება
 • ანტივირუსული ბაზების, განახლებების და ლიცენზიების მართვა
 • პროგრამული უზრუნველყოფის პარამეტრების კონფიგურაცია
 • ვირტუალური სისტემების მომსახურება, Hyper–V ვირტუალური გარემოს კონფიგურაცია, მართვა და ტექნიკური მომსახურება
 • Hyper-V ვირტუალური არქიტექტურის ინსტალაცია/კონფიგურაცია
 • სერვერების მიგრაცია/კლონირება
 • მონაცემთა რეზერვაციის სისტემის მომსახურება, რეზერვაციის (Backup) სისტემის კონფიგურაცია, მართვა და ტექნიკური მომსახურება
 • დომენური ჩანაწერების სერვისის DNS ინსტალაცია, ადმინისტრირება, განახლება და მართვა
 • სერვისების კონტროლი DNS
 • დომენური ჩანაწერების რეგისტრაცია/ცვლილება/გაუქმება
 • სერვერის ლოგების ყოველდღიური კონტროლი და ანალიზი
 • სერვერის პროგრამული და აპარატურული მონიტორინგი
 • ვებსერვისებისთვის, ვებ სერვერების ინსტალაცია, ადმინისტრირება, განახლება და მართვა (Microsoft IIS, Apache)
 • ინტერნეტ წვდომების ფილტრი და Firewall სერვერის  ინსტალაცია, ადმინისტრირება, განახლება და მართვა  (TMG 2010 Server, UAG 2010)
 • ფაილების "Sharing"-ის სისტემის ინსტალაცია, ადმინისტრირება, განახლება და მართვა (Microsoft File Sharing services)
 • ბეჭდვის და სკანირების "Sharing"-ის სისტემის ინსტალაცია, ადმინისტრირება, განახლება და მართვა (Microsoft Print & Scan Sharing services)
 • Microsoft -ის პროდუქტების ლიცენზირების და აქტივაციის სისტემის  ინსტალაცია, ადმინისტრირება, განახლება და მართვა (Microsoft KMS Server)
 • Help Desk-ის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია, ადმინისტრირება, განახლება და მართვა (Manage Engine Service Desk Plus)
 • კომპანიის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში არსებული პოლიტიკების რეალიზება და დაცვა
 • ახალი ტექნოლოგიების პერმანენტული გაცნობა–შესწავლა, შრომისა და სამუშაო ინფრასტრუქტურის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით

საჭირო კვალიფიკაცია და მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება
 • მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში
 • ოპერაციული სისტემების ცოდნა
 • ქსელის აპარატურული და პროგრამული უზრუნვეყოფის ცოდნა
 • ქსელის სისტემური დაცვის დაგეგმარების და ორგანიზების შესაძლებლობა
 • აპარატული უზრუნველყოფის ტექნიკური მახასიათებლების, კუნსტრუქციული თავისებურებებისა და ექსპლოატაციის რეჟიმების ცოდნა 
 • აპარატული უზრუნველყოფის დაზიანების დიაგნოსტირების და შესაბამისი ღონისძიებების გატარების ცოდნა
 • Asterisk- თან მუშაობის გამოცდილება (Voipტელეფონია)
 • სამომხმარებლო პროგრამული უზრუნველყოფის ცოდნა
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა და საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება
 • ორგანიზებულობა, კომუნიკაბელურობა, პუნქტუალურობა
 • კოლეგიალურობა, გუნდურობა, არაკონფლიქტურობა
 • სწავლის და განვითარების სურვილი

დაინტერესებულ კანდიდატებს, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV/რეზიუმე ან LinkedIn-ის URL ბმული, შემდეგ მისამართზე: finance@mbc.com.ge


 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

საოპერაციო პროდუქტების გაყიდვების მენეჯერი

გამოქვეყნდა: 18-06-2019 ბოლო ვადა: 18-07-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • საოპერაციო პროდუქტების (ფულადი გზავნილები, კონვერტაციები, ონლაინ სერვისები და სხვა) გაყიდვების სტრატეგიის შემუშავება, დანერგვა და კონტროლი
 • ბაზარზე არსებული მოთხოვნილებების გათვალისწინებით ახალი პროდუქტების შექმნისა და განვითარების ინიცირება
 • გაყიდვების გეგმების შემუშავება
 • გაყიდვების ყოველდღიური ზედამხედველობა, პროცესის ანალიზი და პროგნოზირება  
 • გაყიდვებისთვის შესაბამისი პროცედურების შემუშავება და დანერგვა
 • მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება
 • მარკეტინგული ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასება
 • ჯვარედინი გაყიდვების ტენდენციების მუდმივი ანალიზი
 • მიზნობრივი ბაზრის კვლევა
 • პოტენციური და არსებული კლიენტების მონაცემთა ბაზაზე მუშაობა, მისი მუდმივი განახლება და მონიტორინგი
 • პერიოდული ტრეინინგების ჩატარება საოპერაციო პროდუქტების მახასიათებლებისა და გაყიდვების მიმართულებით
 • გაყიდვების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების წარმოება, მათი ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ფინანსების/ბიზნესის/ეკონომიკის სფეროში (სასურველია მაგისტრის ხარისხი)
 • საფინანსო სფეროში მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის  მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება
 • გაყიდვების კუთხით (საცალო/საოპერაციო პროდუქტები) მუშაობის  მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება
 • ინგლისური და რუსული ენების კარგად ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კარგად ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული

დაინტერესებულ კანდიდატებს, გთხოვთ, ეწვიოთ მითითებულ ბმულს: https://bit.ly/2Kf8oKJ და შესაბამისი ვაკანსიის გვერდზე ატვირთოთ თქვენი რეზიუმე/CV ან LinkedIn-ის URL ბმული.

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ლოჯისტიკისა და შესყიდვების სპეციალისტი

გამოქვეყნდა: 18-06-2019 ბოლო ვადა: 18-07-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრების გარეგანი იერსახის მოწესრიგება მისოში არსებული სტანდარტების შესაბამისად
 • ახალი ოფისების გახსნისთვის საჭირო სამუშაოების დაგეგმვა და ორგანიზება
 • მწარმოებლების,შემკეთებლების და რეალიზატორების მოძიება პირობების შეთანხმება და მათთან კონტაქტების დამყარება
 • მომწოდებელთა ბაზის შესწავლა, შესყიდვების და სატენდერო პროცესების წარმართვა
 • მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობა ოფისების გარეგან იერსახესთან დაკავშირებული პროექტების განსახორციელებლად საჭირო ნებართვების აღებისა და ტექნიკური პირობების შეთანხმების მიზნით
 • სარეკლამო კომპანიებთან თანამშრომლობა
 • სარეკლამო მასალების დამზადების/და ბეჭდვის უზრუნველყოფა და მისოს ფილიალებისთვის მიწოდება
 • სერვის ცენტრების ინტერიერისა და ექსტერიერის მუდმივი მონიტორინგი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება
 • ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია საფინანსო/საბანკო სექტორში)
 • საოფისე პროგრამების  ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის და დაძაბულ რეჟიმში მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება, გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული

დაინტერესებულ კანდიდატებს, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV/რეზიუმე ფოტოსურათით ან LinkedIn-ის URL ბმული, შემდეგ მისამართზე: vacancy@mbc.com.ge 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით