ვაკანსიები

ვაკანსიები

ლოჯისტიკისა და შესყიდვების განყოფილების უფროსი

გამოქვეყნდა: 05-09-2019 ბოლო ვადა: 04-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიის ლოჯისტიკისა და შესყიდვების განყოფილების მართვა
 • სამეურნეო და შესყიდვების სისტემების საერთო ხელმძღვანელობა
 • სამეურნეო-ადმინისტრაციული რისკების განსაზღვრა და მართვა
 • განყოფილების თანამშრომლების, ანგარიშვალდებული პირების შერჩევა-ხელმძღვანელობა
 • საოფისე ფართების მოძიების და ინფრასტრუქტურის მოწყობის ხელმძღვანელობა
 • მარეგულიერებელ ორგანიზაციებთან, არქიტექტორებთან, სარეკლამო კომპანიებთან და სხვა მესამე პირებთან ურთიერთობის მართვა
 • ოფისების გამართულად და უსაფრთხოდ ფუნქციონირების უზრუნველყოფა
 • ძირითადი შესყიდვების და სხვა მაღალფასიანი დანახარჯების განხორციელება ბიუჯეტის მიხედვით
 • ინვენტარიზაციის ჩატარება დადგენილი წესის მიხედვით, თითოეული ნივთისთვის პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა და მისი ექსპლუატაციის კონტროლი
 • ტენდერებისა და კონკურსების ჩატარება შესაძენი და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ხარისხის შეფასება
 • ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის შესაბამისი სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ხელმძღვანელობა
 • ორგანიზაციის სასაწყობე მეურნეობის მართვა და კონტროლი
 • ავტოპარკის გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფის ხელმძღვანელობა
 • განყოფილების თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა, შტატის პერიოდული შეფასება და საკადრო გადაწყვეტილების მიღება

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი ტექნიკური განათლება
 • ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება (სასურველია საფინანსო/საბანკო სექტორში)
 • ხელმძღვანელ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე და ტექნიკური პროგრამების ცოდნა
 • ეფექტური დაგეგმარების უნარი, ორგანიზატორული ნიჭი, მართვის უნარ-ჩვევები
 • კრიტიკული, ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნების უნარი
 • კონფლიქტების ეფექტურად მართვის უნარი
 • გუნდური მუშაობის და დაძაბულ რეჟიმში მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება, გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • ადამიანებთან ურთიერთობის დამყარების უნარი, კომუნიკაბელურობა
 • გადაწყვეტილების სწრაფად/ოპერატიულად და დამოუკიდებლად მიღების უნარი
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ლოჯისტიკისა და მხარდაჭერის სპეციალისტი

გამოქვეყნდა: 02-09-2019 ბოლო ვადა: 02-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრების გარეგანი იერსახის მოწესრიგება მისოში არსებული სტანდარტების შესაბამისად
 • ახალი ოფისების გახსნისთვის საჭირო სამუშაოების დაგეგმვა და ორგანიზება
 • მწარმოებლების, შემკეთებლების და რეალიზატორების მოძიება, პირობების შეთანხმება და მათთან კონტაქტების დამყარება
 • მომწოდებელთა ბაზის შესწავლა, შესყიდვების და სატენდერო პროცესების წარმართვა
 • მარეგულირებელ ორგანოებთან ურთიერთობა ოფისების გარეგან იერსახესთან დაკავშირებული პროექტების განსახორციელებლად, საჭირო ნებართვების აღებისა და ტექნიკური პირობების შეთანხმების მიზნით
 • სარეკლამო კომპანიებთან თანამშრომლობა
 • სარეკლამო მასალების დამზადების/დაბეჭდვის უზრუნველყოფა და მისოს ფილიალებისთვის მიწოდება
 • სერვის ცენტრების ინტერიერისა და ექსტერიერის მუდმივი მონიტორინგი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება
 • ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება (სასურველია საფინანსო/საბანკო სექტორში)
 • საოფისე პროგრამების  ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის და დაძაბულ რეჟიმში მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება, გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მარკეტინგის მენეჯერი, თბილისი

გამოქვეყნდა: 08-08-2019 ბოლო ვადა: 08-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრა და განხორციელება
 • მისოს საკომუნიკაციო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
 • მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვა და კოორდინირება
 • მიზნობრივი ბაზრის ყოვლისმომცველი და რეგულარული ანალიზი
 • შიდაორგანიზაციული მარკეტინგის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება
 • სარეკლამო და საინფორმაციო ტექსტების/მასალების შემუშავება და გავრცელება
 • მარკეტინგის ბიუჯეტის შედგენა და სისტემატური კონტროლი 
 • კორპორატიული ბრენდის მართვა
 • მისოს ვებ-გვერდისა და  ყველა იმ საშუალების მართვა, რომელიც კლიენტებისა და ფართო საზოგადოებისთვისაა განკუთვნილი
 • პრესასთან და მასმედიასთან ურთიერთობა
 • სარეკლამო და სხვა ტიპის აქტივობების ანალიზი, შედეგების კვლევა
 • კონკურენტი კომპანიების მარკეტინგული საქმიანობის მონიტორინგი
 • ახალი პროდუქტების შექმნის ინიცირება
 • გარე და შიდა ანგარიშების მომზადება დადგენილი წესის მიხედვით.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება მარკეტინგის/ეკონომიკის/ბიზნესის ან/და მსგავს დარგში
 • მუშაობის  2 წლიანი გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში
 • მცირე ბიზნესისა და მიკროსაკრედიტო ბაზრის ცოდნას
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი, ბათუმი

გამოქვეყნდა: 11-09-2019 ბოლო ვადა: 11-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიის სერცის ცენტრში, საკრედიტო მიმართულების ჯგუფის კოორდინაცია, ყიველდღიური ზედამხედველობა
 • დაქვემდებარებული დაკრედიტების ექსპერტების მუშაობის ხარისხის შემოწმება. მათი მუშაობის კომპანიაში არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
 • პორტფელში არსებულ მსესხებელთა პერიოდული მონიტორინგი
 • საკრედიტო პროტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა
 • საკრედიტო პორტფელის ყოველთვიური (კვარტალური, წლიური) გეგმიური მაჩვენებლების შესრულების მართვა
 • სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმარება და კოორდინაცია
 • ჯგუფის მიერ ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობის კოორდინაცია, სესხებისდაფარვის მონიტორინგი
 • საკრედიტო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის პერიოდული ანალიზი
 • ხელმძღვანელობასთან, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, შუამდგომლობების წარდგენა


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • საფინანსო სექტორში საკრედიტო მიმართულებით მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი, ბათუმი

გამოქვეყნდა: 31-05-2019 ბოლო ვადა: 11-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი, თბილისი

გამოქვეყნდა: 02-09-2019 ბოლო ვადა: 02-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი, რუსთავი

გამოქვეყნდა: 02-09-2019 ბოლო ვადა: 02-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი, გურჯაანი

გამოქვეყნდა: 02-09-2019 ბოლო ვადა: 02-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი, ქუთაისი

გამოქვეყნდა: 02-09-2019 ბოლო ვადა: 02-10-2019

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით