ვაკანსიები

ვაკანსიები

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - ლაგოდეხი, მარნეული, რუსთავი, ზუგდიდი, ახალციხე

გამოქვეყნდა: 14-04-2021 ბოლო ვადა: 14-05-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ინფორმაციული უსაფრთხოების უფროსი სპეციალისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 06-04-2021 ბოლო ვადა: 06-05-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართვის მეთოდების შემუშავება და დანერგვაში მონაწილეობის მიღება, ამ კუთხით საჭირო სისტემების დანერგვაში მონაწილეობის მიღება;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების და ინციდენტების იდენტიფიკაციის მექანიზმების შემუშავება;
 • გამოვლენილი რისკების და ინციდენტების ანალიზი, რისკის შემცირების რეკომენდაციების წარდგენა და ანგარიშგების მიმზადება, რისკის მონიტორინგი;
 • შეღწევადობის ტესტირებების ორგანიზება;
 • ორგანიზაციის ფარგლებში უფლებების მართვის პროცესის ზედამხედველობა, შესაბამისი წვდომების მონიტორინგი და ანალიზი;
 • ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის, მეთოდოლოგიებისა და შიდა ინსტრუქციების შემუშავება, დამტკიცებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე სატრენინგო მასალის მომზადება და ტრენინგების ორგანიზება მისოს თანამშრომლებისთვის.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის მიმართულებით;
 • მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საბანკო სექტორში;
 • სასურველია გამოცდილება ალტას პროგრამულ უზრუნველყოფაში;
 • MS office პროგრამების კარგად ცოდნა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა, ორგანიზებულობა;
 • კრიტიკული აზროვნების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.


 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სოციალური მედიის სპეციალისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 02-04-2021 ბოლო ვადა: 02-05-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • სოციალური მედიის სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება და განხორციელება; 
 • მარკეტინგული აქტივობების დაგეგმვასა და ბიუჯეტირებაში მონაწილეობის მიღება;
 • კომპანიის ვებგვერდის, სოციალური გვერდების  მართვა;
 • მისოს სოციალური მედიის არხების მართვა, შესაბამისი კონტენტის შექმნა/განთავსების უზრუნველყოფა; 
 • სოციალური მედიის არხებზე სარეკლამო კამპანიების განთავსება, მართვა, რეპორტინგი;
 • მისოს სოციალური მედიის არხების  ეფექტურობის ანალიზი და შესაბამისი რეპორტების მომზადება; 
 • მომხმარებელთა ჩართულობის გაზრდის მიზნით ახალი კამპანიების შემუშავება და განხორციელება;
 • ხელმძღვანელის მიერ მიცემული სხვა დავალებების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის, მარკეტინგის ან მომიჯნავე დარგში. 
 • მსგავს პოზიციაზე  მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • რუსული და ინგლისური ენების კარგად ცოდნა;
 • Facebook და Google ads-ის კარგად ცოდნა;
 • MS office პროგრამების კარგად ცოდნა;
 • შემოქმედებითი აზროვნება;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • კეთილსინდისიერი, თვითმოტივირებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მიკრო დაკრედიტების ექსპერტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 21-04-2021 ბოლო ვადა: 21-05-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • სასურველია საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი - გურჯაანი

გამოქვეყნდა: 30-03-2021 ბოლო ვადა: 30-04-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიის სერცის ცენტრში, საკრედიტო მიმართულების ჯგუფის კოორდინაცია, ყიველდღიური ზედამხედველობა
 • დაქვემდებარებული დაკრედიტების ექსპერტების მუშაობის ხარისხის შემოწმება. მათი მუშაობის კომპანიაში არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
 • პორტფელში არსებულ მსესხებელთა პერიოდული მონიტორინგი
 • საკრედიტო პროტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა
 • საკრედიტო პორტფელის ყოველთვიური (კვარტალური, წლიური) გეგმიური მაჩვენებლების შესრულების მართვა
 • სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმარება და კოორდინაცია
 • ჯგუფის მიერ ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობის კოორდინაცია, სესხებისდაფარვის მონიტორინგი
 • საკრედიტო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის პერიოდული ანალიზი
 • ხელმძღვანელობასთან, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, შუამდგომლობების წარდგენა


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • საფინანსო სექტორში საკრედიტო მიმართულებით მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით