ვაკანსიები

ვაკანსიები

პრობლემური აქტივების სპეციალისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 01-06-2021 ბოლო ვადა: 01-07-2021

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • მის პასუხისმგებლობაში არსებული სესხების დამუშავება, კონტროლი
 • მის პასუხისმგებლობაში არსებული სესხების გაპრობლემების მიზეზების გამოვლენა, სისტემატიური რისკების არსებობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში უშუალო უფროსის ინფორმირება
 • მსესხებლებთან/თავდებებთან და საკონტაქტო პირებთან სატელეფონო კავშირი, მოლაპარაკებების წარმართვა ვალდებულებების განულების, გრაფიკში ჩაჯდომის ან გადახდის გადანაწილების (რესტრუქტურიზაცია) მიზნით
 • სისტემატიური კონტაქტი მსესხებელთან და საკონტაქტო პირებთან მისი მეთვალყურეობის ქვეშ არსებული სესხის სრულად დაფარვამდე
 • სესხების ამოღების მიზნით, ვიზიტები მსესხებლის სამუშაო და საცხოვრებელ ადგილებზე
 • სესხების რესტრუქტურიზაციის თაობაზე განაცხადების განხილვა და ჯგუფის უფროსისთვის წარდგენა
 • ჯარიმების კორექტირების თაობაზე განაცხადების განხილვა და ჯგუფის უფროსისთვის წარდგენა.

პოზიციისთვის საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და უნარები:

 • უმაღლესი განათლება ეკონომიკის, ბიზნეს ადმინისტრირების, იურიდიული ან მსგავსი მიმართულებით
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

პრობლემური აქტივების სპეციალისტი - ქუთაისი

გამოქვეყნდა: 08-06-2021 ბოლო ვადა: 08-07-2021

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • მის პასუხისმგებლობაში არსებული სესხების დამუშავება, კონტროლი
 • მის პასუხისმგებლობაში არსებული სესხების გაპრობლემების მიზეზების გამოვლენა, სისტემატიური რისკების არსებობის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში უშუალო უფროსის ინფორმირება
 • მსესხებლებთან/თავდებებთან და საკონტაქტო პირებთან სატელეფონო კავშირი, მოლაპარაკებების წარმართვა ვალდებულებების განულების, გრაფიკში ჩაჯდომის ან გადახდის გადანაწილების (რესტრუქტურიზაცია) მიზნით
 • სისტემატიური კონტაქტი მსესხებელთან და საკონტაქტო პირებთან მისი მეთვალყურეობის ქვეშ არსებული სესხის სრულად დაფარვამდე
 • სესხების ამოღების მიზნით, ვიზიტები მსესხებლის სამუშაო და საცხოვრებელ ადგილებზე
 • სესხების რესტრუქტურიზაციის თაობაზე განაცხადების განხილვა და ჯგუფის უფროსისთვის წარდგენა
 • ჯარიმების კორექტირების თაობაზე განაცხადების განხილვა და ჯგუფის უფროსისთვის წარდგენა.

პოზიციისთვის საჭირო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და უნარები:

 • უმაღლესი განათლება ეკონომიკის, ბიზნეს ადმინისტრირების, იურიდიული ან მსგავსი მიმართულებით
 • საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

უმცროსი ბიზნეს ანალიტიკოსი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 08-06-2021 ბოლო ვადა: 06-07-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • არსებული სისტემების ანალიზი/გაუმჯობესებაზე ზრუნვა;
 • მომხმარებლის სახელმძღვანელოების შექმნა;
 • ბიზნეს პროცესების ვიზუალიზაცია/ინტერვიუს ჩატარება/ანალიზი/WorkFlow აწყობა;
 • ტესტირების/დანერგვის პროცესში მონაწილეობის მიღება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების/ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 • ინგლისური ენის ცოდნა; 
 • მსგავს პოზიციაზე მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • კარგი ანალიტიკური და პრობლემების გადაჭრის უნარი;
 • ორგანიზებულობა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ეფექტური წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი;
 • პრეზენტაციის ჩატარების უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ინფორმაციული უსაფრთხოების უფროსი სპეციალისტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 02-06-2021 ბოლო ვადა: 02-07-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართვის მეთოდების შემუშავება და დანერგვაში მონაწილეობის მიღება, ამ კუთხით საჭირო სისტემების დანერგვაში მონაწილეობის მიღება;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების და ინციდენტების იდენტიფიკაციის მექანიზმების შემუშავება;
 • გამოვლენილი რისკების და ინციდენტების ანალიზი, რისკის შემცირების რეკომენდაციების წარდგენა და ანგარიშგების მიმზადება, რისკის მონიტორინგი;
 • შეღწევადობის ტესტირებების ორგანიზება;
 • ორგანიზაციის ფარგლებში უფლებების მართვის პროცესის ზედამხედველობა, შესაბამისი წვდომების მონიტორინგი და ანალიზი;
 • ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის, მეთოდოლოგიებისა და შიდა ინსტრუქციების შემუშავება, დამტკიცებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე სატრენინგო მასალის მომზადება და ტრენინგების ორგანიზება მისოს თანამშრომლებისთვის.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის მიმართულებით;
 • მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საბანკო სექტორში;
 • სასურველია გამოცდილება ალტას პროგრამულ უზრუნველყოფაში;
 • MS office პროგრამების კარგად ცოდნა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა, ორგანიზებულობა;
 • კრიტიკული აზროვნების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.


 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - თბილისი

გამოქვეყნდა: 01-06-2021 ბოლო ვადა: 01-07-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

შიდა აუდიტის უფროსი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 28-05-2021 ბოლო ვადა: 28-06-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • დამტკიცებული გეგმის და პროგრამის ფარგლებში აუდიტის პროცესში მონაწილეობა;
 • კომპანიის შიდა რეგულაციებით დადგენილი წესების სრულყოფილი და კორექტული დაცვის ანალიზი/კონტროლი;
 • კომპანიაში არსებული პროცესების გამართულობის/ეფექტიანობის ანალიზი და შეფასება;
 • კომპანიის ქვედანაყოფებში შიდა კონტროლის მიდგომების დაცვაზე ზედამხედველობა;
 • საკრედიტო პორთფელის ანალიზი და რისკების მართვის შეფასება;
 • კომპანიის ბალანსზე არსებული ქონების სისრულისა და სიმრთელის დაცვის კონტროლი;
 • ნაკლოვანებების აღმოფხვრისთვის, რისკების შემცირებისთვის და პროცესების გაუმჯობესებისკენ მიმართული რეკომენდაციების მომზადება;
 • რეკომენდაციების შესრულების ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;
 • შესრულებული სამუშაოების შესახებ სათანადო ფორმის აქტების, ანგარიშების, საექსპერტო დასკვნების შედგენა;
 • სხვა განყოფილებებთან ეფექტური ურთიერთობის კოორდინირება;
 • პროფესიონალური დონის ამაღლება (სემინარებზე დასწრება, კომპანიის სიახლეების გაცნობა და ა.შ.)

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება, სასურველია მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
 • საფინანსო სექტორში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიამი გამოცდილება (აუდიტის, საკრედიტო, ფინანსური ანალიზის, ანგარიშგების ან რისკების მიმართულებით); მათ შორის 2 წელი მაღალი რანგის თანამდებოდაზე; (სტრუქტურული ერთეულის უფროსი ან მოადგილე);
 • საფინანსო და მიკროსაფინანსო ბაზრის ცოდნა, საქართველოს მიკროსაფინანსო სექტორის კანონმდებლობის ცოდნა;
 • მისოს საქმიანობის მარეგლამენტირებელი და მეთოდური მასალების ცოდნა; მისოს ძირითადი საქმიანობის პროფილისა და სპეციალიზაციის ცოდნა;
 • აუდიტის სტანდარტების, პროცედურებისა და მეთოდების ცოდნა;
 • ბუღალტრული და ფინანსური ანგარიშგების შედგენა-წარმოების პრინციპების ცოდნა;
 • ბიზნესის წარმოების ძირითადი პრინციპების და მაკროეკონომიკური (მათ შორის საბაზრო) გარემოს ცოდნა;
 • შრომითი, ფინანსური და სამეურნეო კანონმდებლობის აქტუალური პოზიციების ცოდნა;
 • გამოთვლითი ტექნიკის და კომუნიკაციის საშუალებებით ოპერირების ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • ინგლისური ენის ცოდნა;

უნარ-ჩვევები:

 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული;
 • ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • მიზანდასახულობა, პროფესიული განვითარების სურვილი;
 • ორგანიზებულობა, სამუშაო მიზნების სწორად განსაზღვრის და დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
 • დეტალებზე, ხარისხზე და შედეგზე ორიენტირება;
 • კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის უნარი;
 • კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 • სწრაფად ათვისების უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი - გურჯაანი

გამოქვეყნდა: 24-05-2021 ბოლო ვადა: 24-06-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიის სერცის ცენტრში, საკრედიტო მიმართულების ჯგუფის კოორდინაცია, ყიველდღიური ზედამხედველობა;
 • დაქვემდებარებული დაკრედიტების ექსპერტების მუშაობის ხარისხის შემოწმება. მათი მუშაობის კომპანიაში არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი;
 • პორტფელში არსებულ მსესხებელთა პერიოდული მონიტორინგი;
 • საკრედიტო პროტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • საკრედიტო პორტფელის ყოველთვიური (კვარტალური, წლიური) გეგმიური მაჩვენებლების შესრულების მართვა;
 • სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმარება და კოორდინაცია;
 • ჯგუფის მიერ ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობის კოორდინაცია, სესხებისდაფარვის მონიტორინგი;
 • საკრედიტო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის პერიოდული ანალიზი;
 • ხელმძღვანელობასთან, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, შუამდგომლობების წარდგენა.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • საფინანსო სექტორში საკრედიტო მიმართულებით მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მიკრო დაკრედიტების ექსპერტი - გურჯაანი

გამოქვეყნდა: 24-05-2021 ბოლო ვადა: 24-06-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • სასურველია საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი - თელავი

გამოქვეყნდა: 24-05-2021 ბოლო ვადა: 24-06-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიის სერცის ცენტრში, საკრედიტო მიმართულების ჯგუფის კოორდინაცია, ყიველდღიური ზედამხედველობა;
 • დაქვემდებარებული დაკრედიტების ექსპერტების მუშაობის ხარისხის შემოწმება. მათი მუშაობის კომპანიაში არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მონიტორინგი;
 • პორტფელში არსებულ მსესხებელთა პერიოდული მონიტორინგი;
 • საკრედიტო პროტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • საკრედიტო პორტფელის ყოველთვიური (კვარტალური, წლიური) გეგმიური მაჩვენებლების შესრულების მართვა;
 • სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიებების დაგეგმარება და კოორდინაცია;
 • ჯგუფის მიერ ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობის კოორდინაცია, სესხებისდაფარვის მონიტორინგი;
 • საკრედიტო ჯგუფის მიერ გაწეული საქმიანობის პერიოდული ანალიზი;
 • ხელმძღვანელობასთან, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, შუამდგომლობების წარდგენა.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • საფინანსო სექტორში საკრედიტო მიმართულებით მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება;
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მიკრო დაკრედიტების ექსპერტი - თელავი

გამოქვეყნდა: 24-05-2021 ბოლო ვადა: 24-06-2021

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა;
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება;
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად;
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება;
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა;
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება;
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი;
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა;
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით;
 • სასურველია საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე;
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

1 2