ვაკანსიები

ვაკანსიები

მოლარე - თბილისი

გამოქვეყნდა: 13-03-2020 ბოლო ვადა: 13-04-2020

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მოლარე - მარნეული

გამოქვეყნდა: 11-03-2020 ბოლო ვადა: 11-04-2020

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლიენტთა სწრაფი, ეფექტური და თავაზიანი მომსახურება
 • ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციების წარმოება
 • ფულადი სახსრების მართვა და კონტროლი სალაროში
 • ფულადი გზავნილების სისტემით ოპერაციების განხორციელება
 • ვალუტის გაცვლითი ოპერაციების წარმოება
 • კომუნალური გადახდების განხორციელება
 • დოკუმენტაციის სწორი და დროული წარმოება
 • კლიენტების მოზიდვა, მათთვის კონსულტაციების გაწევა და კომპანიის პროდუქტების შეთავაზება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის/ფინანსების/საბანკო საქმის ან ბიზნესის სფეროში
 • მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება ანალოგიურ პოზიციაზე
 • სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 • სასურველია საბანკო კომპიუტერული პროგრამა ALTA-ში მუშაობის გამოცდილება
 • გუნდური მუშაობის უნარი, ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული
 • კლიენტების თავაზიანად მომსახურების უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

სერვისცენტრის მენეჯერი - მარნეული

გამოქვეყნდა: 06-03-2020 ბოლო ვადა: 06-04-2020

ძირითადი მოვალეობები:

 • სერვის ცენტრის ყოველდღიური საქმიანობის მართვა
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლების სამუშაოების, ფუნქცია-მოვალეობების განსაზღვრა, განაწილება, შესრულების კონტროლი
 • სერვის ცენტრის დოკუმენტაციის ადმინისტრირება, დადგენილ პროცედურებთან/წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი
 • სერვის ცენტრის მიერ შესრულებეული სამუშაოს პერიოდული ანალიზი და კონტროლი
 • სერვის ცენტრის საკრედიტო და საოპერაციო პროდუქტების გაყიდვების ზრდის ხელშეწყობა, გეგმების შესრულების უზრუნველყოფა და კონტროლი
 • მისოს საკრედიტო კომიტეტში მონაწილეობა, წარმოდგენილი სასესხო დოკუმენტაციის შიდა ინსტრუქციებთან და მარეგულირებელ ნორმებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა, გირაოს სარეალიზაციო ფასის  განსაზღვრა და სესხზე გადაწყვეტილების მიღება
 • სესხების გაცემის ავტორიზება და  დაფარვების მონიტორინგი
 • რისკების გეგმის შესრულების უზრუნველყოფა და კონტროლი, საკრედიტო და საოპერაციო რისკების გამოვლენა და ხელმძღვანელობის ინფორმირება
 • სერვის ცენტრის ბიუჯეტის შედგენაში მონაწილეობა; მისი შესრულების კონტროლი და დაგეგმილ მაჩვენებლებთან შედარებით არსებული ხარვეზების გამომწვევი მიზეზების მიტიგაციის ზომების განსაზღვრა
 • სალაროში ფულის მოძრაობის კონტროლი
 • სერვის ცენტრის სალაროს ნაშთების ლიმიტების შესახებ რეკომენდაციების მომზადება
 • ნაღდი ფულისა და სხვა ფასეულობის ინკასაციის ორგანიზება
 • რეგიონის ბაზრის და კონკურენტების მუდმივი ანალიზი და მონიტორინგი
 • სერვის ცენტრის საკადრო საკითხების ორგანიზება
 • სერვის ცენტრის საკანცელარიო და სამეურნეო საქონლით მომარაგება
 • მისოს სარეკლამო აქტივობის, საინფორმაციო პოლიტიკის  განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება
 • სერვის ცენტრის საქმიანობის შესახებ ანგარიშების მომზადება და დადგენილ ვადებში შესაბამის ხელმძღვანელ პირებთან წარდგენა
 • სერვის ცენტრისათვის დამტკიცებული ბიუჯეტის განკარგვა და ბიუჯეტის ფარგლებში საქონლისა და მომსახურების შეძენა.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • განათლება: უმაღლესი განათლება - ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების ან მსგავსი მიმართულებით
 • გამოცდილება: საფინანსო სფეროში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება, მათ შორის მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება

აუცილებელია: 

 • საფინანსო ბაზარის ცოდნა
 • საბანკო პროგრამების ძირეული ცოდნა და მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება
 • მიკროსაფინანსო ბაზრის მიმდინარე ტენდენციების ცოდნა
 • საქართველოს მიკროსაფინანსო სექტორის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ძირეული ცოდნა
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა
 • სასურველია - ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა
 • უნარები: ანალიტიკური აზროვნება, გუნდის მართვის უნარი, მაღალი პასუხისმგებლობის  გრძნობა, პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი, კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ბიზნეს/აგრო დაკრედიტების ექსპერტი - მარნეული

გამოქვეყნდა: 06-03-2020 ბოლო ვადა: 06-04-2020

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა /  შეთავაზება
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • სასურველია საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

ბიზნეს/აგრო დაკრედიტების ექსპერტი - ახალციხე

გამოქვეყნდა: 06-03-2020 ბოლო ვადა: 06-04-2020

ძირითადი მოვალეობები:

 • საკრედიტო გეგმის შესრულება ეფექტური გაყიდვების გზით
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხსა და განვითარებაზე ზრუნვა
 • პოტენციური მომხმარებლებისთვის კომპანიის პროდუქტების გაცნობა/შეთავაზება
 • მომხმარებლის ხარისხიანი, ზუსტი და კვალიფიციური მომსახურება, კომპანიის სტნადარტების შესაბამისად
 • საკრედიტო განაცხადის მიღება, მომხმარებელთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს წარმოება  და მისი ზოგადი ფინანსური მდგომარეობის შეფასება
 • საკრედიტო ფაილების მომზადება და მათი საკრედიტო კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება
 • საკრედიტო პორტფელის ხარისხის მონიტორინგი
 • ვადაგადაცილებულ სესხებზე მუშაობა და დაფარვის უზრუნველყოფა
 • შესრულებული სამუშაოს ანგარიშგება უშუალო ხელმძღვანელთან.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება საბანკო, საფინანსო, ეკონომიკური განხრით
 • სასურველია საფინანსო სექტორში ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (MS Office) ცოდნა
 • გუნდური მუშაობის უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნება
 • პრობლემების გადაჭრის და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა
 • კარგი ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი
 • სოციალურად გახსნილი და სხარტად მოაზროვნე
 • კეთილსინდისიერი, მოტივირებული, შრომისმოყვარე, ორგანიზებული.
განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით

მინი დაკრედიტების ექსპერტი - თბილისი

გამოქვეყნდა: 06-03-2020 ბოლო ვადა: 06-04-2020

ძირითადი მოვალეობები:

 • კომპანიისთვის სასურველი კლიენტების მოძიება და მოზიდვა
 • კლიენტისგან სწორი ინფორმაციის ამოღება
 • კლიენტის სოციალური და ფინანსური ანალიზი
 • საკრედიტო პროექტის მომზადება და რისკების კომიტეტზე წარდგენა
 • სესხის გაცემის პორცესის უზრუნველყოფა
 • საკრედიტო პორტფელის მართვა

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება

 • ბაკალავრი ან ბაკალავრიატის კურსის სტუდენტი ფინანსების მათემატიკის ან მომიჯნავე განხრით

ცოდნა

 • ელემენტარული მათემატიკის ცოდნა
 • ფინანსების საფუძვლების ცოდნა
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა

უნარ - ჩვევები

 • ეფექტური კომუნიკაციის და დარწმუნების უნარი
 • ინფორმაციის მოძიების და გადამოწმების უნარი
 • გაყიდვების უნარი

 

განაცხადის შეტანა Linkedin-ით
განაცხადის შეტანა CV-ით