2 50 50 02

ქოლ ცენტრის ჯგუფის უფროსი თბილისი 16.01.2018 29.01.2018
დაკრედიტების ჯგუფის უფროსი ქუთაისი 16.01.2018 25.01.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი რუსთავი 16.01.2018 25.01.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი ქუთაისი 16.01.2018 25.01.2018
სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობის სპეციალისტი თბილისი 16.01.2018 25.01.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი ბათუმი 16.01.2018 25.01.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი თბილისი 16.01.2018 25.01.2018
უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ჯგუფის უფროსი თბილისი 16.01.2018 09.02.2018
სერვის ცენტრის მენეჯერი რუსთავი 16.01.2018 09.02.2018
სერვის ცენტრის მენეჯერი ზუგდიდი 16.01.2018 09.02.2018
სერვის ცენტრის მენეჯერი გორი 16.01.2018 09.02.2018
სერვის ცენტრის მენეჯერი გურჯაანი 16.01.2018 09.02.2018