2 50 50 02

სერვის ცენტრის მენეჯერი ქუთაისი 20.09.2018 19.10.2018
სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობის სპეციალისტი თბილისი 17.09.2018 12.10.2018
მარკეტინგის მენეჯერი თბილისი 17.09.2018 12.10.2018
მმართველობითი ანგარიშგების სპეციალისტი 17.09.2018 12.10.2018
ბიზნეს დაკრედიტების ექსპერტი თბილისი 11.09.2018 28.09.2018
გარე გაყიდვების აგენტი თბილისი რუსთავი გურჯაანი ბათუმი ქუთაისი ზუგდიდი 11.09.2018 28.09.2018
აგრო სესხის დაკრედიტების ექსპერტი გურჯაანი ზუგდიდი რუსთავი ქუთაისი 11.09.2018 05.10.2018
სერვის ცენტრის მენეჯერი ზუგდიდი 11.09.2018 28.09.2018