2 50 50 02

ავტო განვადება

ავტო განვადების შემთხვევაში ვთანამშრომლობთ "Car express"-თან:  http://carexpress.ge/

* სესხი გაიცემა მხოლოდ 20 წელზე მეტი ასაკის მქონე პირებზე;

_________________________________________________________________________________________________________________

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი.

ფინანსური ინსტიტუტის გაკოტრების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.

 

 

ვალუტის კონვერტორი


1 USD

1 EUR

   
2.6629
3.0368
ყიდვა გაყიდვა