2 50 50 02

ექსკლუზივი

ემ ბი სი გთავაზობთ თანხის დაბანდებას საუკეთესო პირობებითა და მაღალი საპროცენტო განაკვეთით. 

დანაზოგის (მოზიდული სესხების) მიღება წარმოებს როგორც საქართველოს რეზიდენტი, ასევე არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან. 

* სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში, წლიურ განაკვეთს აკლდება 0.5%, ხოლო ყოველკვარტალურად გატანის შემთხვევაში აკლდება 0.25%

_______________________________________________________________________________________________________________

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“ არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. 

ფინანსური ინსტიტუტის გაკოტრების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა. 

ბანკებისგან განსხვავებით თქვენი შენატანის დაკარგვის რისკის შემცირებას ცდილობს მხოლოდ ფინანსური ინსტიტუტი. 

აღნიშნული გამჟღავნების ტექსტის მიზანია გაცნობოთ, რომ ამ ფინანსურ ინსტიტუტში სახსრების განთავსებასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირების მიზნით ფინანსური ინსტიტუტის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, ასევე ნებისმიერი სხვა საჭირო ინფორმაციის მოძიება თქვენი პასუხისმგებლობაა. 

ფინანსური ინსტიტუტის ფინანსური დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე http://www.nbg.gov.ge აღნიშნული გამჟღავნების ტექსტი გამცნობთ არსებული რისკების შესახებ, თუმცა ის არ მოიცავს ყველა დაკავშირებულ რისკს.

ვალუტის კონვერტორი


1 USD

1 EUR

   
2.6629
3.0368
ყიდვა გაყიდვა